radost v dětských očích, dobrodružství, přátelství...

...bláto, zima, sníh, slunce. Tajemství, která nám šeptají stromy a zpívají ptáci. Je to úcta jednoho k druhému. Je to smutek i štěstí, vše, co máme v sobě. Koloběh přírody i života. Místo, kde děti jsou dětmi. První zklamání i výhry. Láska k přírodě.

LK Divočina je zde pro všechny malé dobrodruhy od tří let. Scházíme se ve Stodole v těsné blízkosti lesa ve staré Líšni. Učíme se jako všechny jiné děti, malujeme, tvoříme, hrajeme na hudební nástroje. Naší třídou je les a učitelem je nám všechen svět.
Lesní klub Divočina

Lesní klub Divočina

„Nejkratší cesta do vesmíru vede divočinou lesa.”
John Muir
 

Divočina je radost v dětských očích, dobrodružství, přátelství, bláto, zima, sníh, slunce. Tajemství, která nám šeptají stromy a zpívají ptáci. Je to úcta jednoho k druhému. Je to smutek i štěstí, vše, co máme v sobě. Koloběh přírody i života. Místo, kde děti jsou dětmi. První zklamání i výhry. Láska k přírodě.
Lesní klub Divočina je zde pro všechny malé dobrodruhy od tří let. Scházíme se ve Stodole v těsné blízkosti lesa ve staré Líšni. Učíme se jako všechny jiné děti, malujeme, tvoříme, hrajeme na hudební nástroje. Naší třídou je les a učitelem je nám všechen svět.

Pokud se k nám chcete přidat, prosím vyplňte elektronickou přihlášku.

Zázemí

Zázemí

Zázemí je ve Stodole - jedná se o bývalou hospodářskou budovu, která byla rekonstruována pro potřeby klubu.

Nachází se zde prostorná společenská místnost, kuchyňka, sociální zařízení a šatna, dvě ložnice. Stodola je vytápěna krbovými kamny. Je zde zavedena elektřina i voda.
Pedagogická koncepce

Pedagogická koncepce

Naším posláním je pravdivě provázet děti každodenním životem. Pro naši komunitní školku je důležitý individuální přístup k dětem i rodičům.
Věříme, že dítě se může rozvíjet ve své celistvosti napříč celým rokem v lůně Matky přírody.


Je pro nás důležité, aby děti dokázaly rozeznávat a tolerovat emoce mezi sebou navzájem, protože když člověk nerozumí sobě, jen těžko může rozumět světu okolo sebe. Vzhledem k tomu, že převážnou část dne trávíme v přírodě, snažíme se děti vést k úctě ke všemu, co je její součástí. Seberealizace má smysl vždy v rámci vztahů a napříč různými úrovněmi existence.
 

Inspirace pedagogů při práci s dětmi:

Holistický pohled na svět - důležité je poznávat kontext, v němž daný objekt poznáváme, a vnímat, že ve světě není nic oddělené.
Respektující přístup s jasnými hranicemi - být empatický a vnímavý, avšak s ohledem na své potřeby a hodnoty.
Roční cykly - aby dítě mohlo pociťovat jistotu ve světě, potřebuje poznat procesy (rytmy), které se v něm opakují.
Rituály během dne - díky nim dítě vstupuje do dne s jistotou a beze strachu, co ho v daný den čeká. Energii může soustředit na volnou hru a bezstarostné bytí.
Rady Hellen Hackmannové (Pomalé rodičovství) - práce s dětmi znamená rozvíjet tři hlavní hodnoty:
1.      Být přítomen.
2.      Získat důvěru.
3.      Být skutečný (nic nepředstírat).


Výchovné a vzdělávací cíle

  • Umožnit rozpoznávání emocí a potřeb.
  • Rozvíjet vzájemný respekt s ohledem na jedinečnost každého z nás.
  • Podpořit otevřenou komunikaci.
  • Umožnit rozvoj v celistvosti.
  • Podpořit samostatnost a fantazii.
  • Podpořit poznávání zážitkem a volnou hrou.
  • Rozvíjet důvěru v tento svět.

Pedagogové

Lucia Lujza Hužvárová

Lucia Lujza Hužvárová

pedagog
Pochází z Košic. Vystudovala sociální filozofii na Slovensku, studium pak završila v Brně na Katedře environmentálních studií MU prací o environmentálním vnímání a šamanismu.

Pohled na svět přírodních národů z celého světa jí byl vždy blízký a dodnes se jím inspiruje. v prostředí lesních školek pracuje už pátým rokem a neustále se rozvíjí. Snaží se mít otevřené srdce i hlavu, proto navštěvuje různé semináře či workshopy, které se týkají osobního i profesního rozvoje.

S dětmi v terénu je Lujza vždycky plná energie a dobré nálady, kterou umí rozdávat. Současně si umí udržet i jasné hranice a respekt. s dětmi i dospělými komunikuje empaticky, otevřeně a přímo. Jako koordinátorka se stará o to, aby v klubu všechno šlapalo po organizační stránce a pedagogický tým dostával péči, kterou potřebuje.
Lada Vlčková

Lada Vlčková

pedagog
Vystudovala střední obchodní školu, posléze při práci tři roky dálkově studovala soukromou Akademii sociálního umění Tabor v Praze, obor Léčebná pedagogika a sociální umění. Škola vychází z waldorfské pedagogiky podle Rudolfa Steinera a bere v potaz zdravý růst a vývoj osobnosti dítěte. Dále absolvovala akreditovaný kurz pracovníka v sociálních službách, jehož součástí byla i zdravověda a první pomoc. Brigádně i soukromě se už 11 let věnuje hlídání dětí. Vedla dětský klub a pomáhala s organizací víkendových i týdenních letních akcí v dílně mládeže. Současně s láskou vychovává své děti.
 
Lada má v Divočině na starosti předškolní přípravu. Věnuje se ale i mladším dětem, do jejichž her se ráda nechává vtáhnout a s trpělivostí sobě vlastní reaguje na jejich podněty, fouká bolístky a sdílí radost z objevování světa. Celá příroda je pro ni tou nejkrásnější učební látkou a děti jsou v ní živé květy země.
Michal Kročil

Michal Kročil

pedagog
Vystudoval konzervatoř v Brně (obor hra na pozoun) a Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (obor teorie kultury), kde získal i doktorát filozofie. Svou práci s dětmi začal již jako student konzervatoře, učil postupně na ZUŠ v Uherském Brodě, Rožnově pod Radhoštěm a Jeseníku a v Hudební škole YAMAHA v Brně. Zpočátku vyučoval hru na žesťové nástroje, později na zobcové flétny. Pět let byl učitelem hudební výchovy na dvou brněnských základních školách. v posledních třech letech pracoval jako průvodce v dětském lesním klubu. Jako vedoucí i organizátor se zúčastnil řady dětských táborů, pracoval s dětmi z narušeného sociálního prostředí, dělal také asistenta dvěma chlapcům s diagnózou dětský autismus.

Michal je vždy připraven naplno se zapojit do sportovních či pohybových aktivit a děti v nich bezpečně vést. Rád dětem předává i svou lásku k hudbě, umění improvizace a manuální dovednosti při tvoření ze dřeva a dalších přírodních materiálů.
Věrka Špičková

Věrka Špičková

pedagog
Vystudovala učitelství pro mateřské školy na Střední pedagogické škole v Kroměříži a divadelní manažerství na JAMU v Brně. Absolvovala kurz Respektovat a být respektován, kurz pro pedagogy LMŠ - Provázet vědomě a odborně, kurz dramatické výchovy. Má tři děti, s nimiž se navzájem inspirují. Pracovala ve školství i v kultuře, má čtyři roky zkušeností jako průvodkyně v lesní školce a také jako vedoucí lesního kroužku pro maminky s dětmi. v Divočině na to jde od lesa přes rolovou hru. Využívá prvky dramatické výchovy, která prohlubuje vztahy v kolektivu a pomáhá dětem poznat emoce vlastní i druhých. Věrka má dále na starosti kulturní akce a další aktivity mimo zázemí klubu.
Kristýna Bradáčová

Kristýna Bradáčová

průvodce kroužku Divočáci
Vystudovala Bakalářský obor Péče o Životní prostředí. Její tři děti ji přivedly k zájmu o pedagogickou činnost. Prošla kurzy Vychováváme děti a rosteme s nimi Naomi Aldort, Respektovat a být respektován manželů Kopřivových, kurzem pro pedagogy volného času a několika dalšími. Od svých 15 let působí jako vedoucí nebo pomocná síla v oddílech - kmenech Ligy lesní moudrosti. Táboření, pohyb ve volné přírodě a přístup k životu prérijních indiánů je pro ni od dětství velkou inspirací. Působila jako vedoucí kroužků pro děti a rodiče s malými dětmi v rámci přírodovědných center Žabka a Trnka a několika lesních školek, má čtyřletou praxi jako průvodce v Lesních školkách. Od roku 2017 vytváří výukové programy pro školáky zaměřené na přírodu, ekologii a řemesla.

Kristýna je průvodcem dětí přírodou, zná všechny stromy a bylinky v okolí, umí upéct chleba ve vlastnoručně postavené peci a vůbec se o sebe v přírodě postarat. s respektem a úctou předává dětem své znalosti a dovednosti a především svou lásku ke všemu živému i neživému, co nás obklopuje. Svým klidem a rozvahou pomáhá udržovat vzájemný respekt mezi dětmi i dospělými a pohodovou atmosféru.
Míša Sivčáková

Míša Sivčáková

pedagog
Své kořeny má na severu Slovenska v malé vesničce obklopené lesy a horami. Vystudovala obor Sociálně-výchovný pracovník na půdě Obchodní akademie. Po absolvování pečovatelského kurzu našla své působiště v domě sociálních služeb. Díky radosti z času stráveným s dětmi v dětských domovech absolvovala i kurz animátora volného času. Má zkušenosti jako průvodkyně putovními výstavami. Vystudovala bakalářský obor na JAMU a to ateliér výchovného dramatiky pro Neslyšící, kde navázala na magisterské studium. Působila jako lektorka zájmového kroužku v tandemu, kde využívala prvky dramatické výchovy.

Příležitostně hraje knižní představení různým věkovým skupinám pod záštitou divadelního spolku OUKEJ a je členem skupiny HANDS DANCE, která se věnuje uměleckému tlumočení. Jako dobrovolnice pomáhala vytvořit různé divadelní aktivity, či představení pro děti a mládež. Míša je dobrým parťákem dětí při vymýšlení her plných fantazie a zábavy. Rada se podílí na vynalézavých nápadech a pomáhá je dotáhnout do zdárného konce. V lese vyrůstala, a tak v něm ráda tráví čas a objevuje jeho kouzla.
Hana Dynková

Hana Dynková

pedagog
Hanka začínala svou práci s dětmi jako vedoucí pionýrského oddílu. Vystudovala genetiku a molekulární biologii v Brně. Při tomto studiu se školila jako lektorka her a pobytů v přírodě a taky tyto pobyty pořádala. Později spoluzakládala waldorfskou školu v Brně, kde v rámci budování školy měla příležitost slyšet, vidět a poznat kvalitní zahraniční pedagogy, z čehož čerpá dodnes. Účastnila se přednášek a workshopů na téma budování vztahů, rovnoprávné komunikace a úlohy her v léčbě i v životě. Rovněž vystudovala Seminář pro waldorfské učitele. Tento zájem o člověka a přírodu doplnila bakalářským studiem speciální pedagogiky. Hanka má tři dospělé děti a dlouhodobě pracuje pro lesní kluby jako průvodce a vede programy bezkonfliktní komunikace ve školách a školkách, jak pro děti tak i dospělé. V životě ji baví výzvy k překonávání překážek, kontakt s lidmi, a těší ji dělat věci pro budoucnost. A k té patří právě učení.
Lenka Vyzourková

Lenka Vyzourková

pedagog
Vystudovala sociální práci na vyšší odborné škole a na Teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jako sociální pracovník pracuje přes 13 let v neziskové organizaci, má zkušenost s prací v občanské poradně, pracovala také s rodiči, jejichž nezletilé děti byly umístěny mimo péči rodičů, nebo v rodině takové umístění hrozilo. Při své práci se potkávala nejen s dětmi a rodiči, ale i s pěstouny a osvojiteli, a kromě sociální práce zajišťovala hlídání svěřených i vlastních dětí pěstounům a osvojitelům. Také krátce pracovala jako hlídací teta v denní skupině. Během studentských let jezdila jako vedoucí na dětský sportovní tábor. Absolvovala kurz Respektovat a být respektován u manželů Kopřivových.

Lenka má hodně zálib a koníčků od bylinek až po lesní pedagogiku a stále zkouší nové věci. Ráda s dětmi tvoří a vyrábí, její kreativita nezná hranic.

V Divočině vede kroužek Divočákův pelíšek pro maminky s dětmi.
 
docházka (počet dnů v týdnu) cena (měsíční)
 5 dní 6 200 Kč
3 dny 4 800 Kč
2 dny 3 500 Kč

Docházka a cena

Lesní klub má dvě skupiny dětí. Každá skupinka má max. 16 dětí a doprovázejí ji dva pedagogové. Provoz lesního klubu je financován z členských příspěvků, jejichž výše se odvíjí od docházky dítěte.

Členové spolku (rodiče) se dále na chodu klubu podílí i nefinančně. Jde především o práci na společných brigádách na pozemku a v zázemí, administrativní výpomoc, fundraising, spolupráci při organizaci akcí klubu a aktivní podíl na rozvoji klubu.

Obědy nejsou placeny z členských příspěvků, platí se zvlášť podle ceníku dodavatele.

Další aktivity

Divoká škola

Naší třídou je les, učitelem je nám všechen svět a zkoušet nás bude sám život.

V lesní škole je naším posláním živit a rozdmýchávat plamínek dětské zvědavosti.

„Ten uhlík, to je jistota, že všední dny člověka neumoří, čas od času se podívá a řekne: je to dobrý, ještě hoří.“

Ročník 47, Wabi Daněk

 

Pro děti vzdělávané doma,
které mají blízko k přírodě,
které touží po partě kamarádů,
které prošly lesní školkou a rády by pokračovaly
a které mají 6 až 11 let
otevíráme DIVOKOU ŠKOLU.
Divoká škola

Divočákův pelíšek - klub pro děti a rodiče

Především pro zájemce o budoucí docházku do lesního klubu Divočina, ale nejen pro ně, otevíráme dopolední kroužek pro děti od 2 do 3 let v doprovodu jednoho dospělého (rodiče, prarodiče…). Kroužek má za cíl děti i rodiče nenásilně uvést do prostředí lesního klubu, nabídnout jim ochutnávku programu přizpůsobenou věku dětí a umožnit jim postupně přirozeně vplout do rodičovské komunity, která Divočinu tvoří.
Těšíme se na vás v DIVOČÁKOVĚ PELÍŠKU.
Divočákův pelíšek - klub pro děti a rodiče

Divočáci - kroužek pro školáky

Les, přátelství, hra...

... neodmyslitelně patří k dětství. Sezení ve školní lavici je někdy tak únavné a příroda láká k rozběhnutí. Pro děti, které se potřebují po škole vyřádit, otevíráme odpolední kroužek DIVOČÁCI.

Divočáci - kroužek pro školáky

Příměstské tábory

Ani o prázdninách se v Divočině nespí. Přicházejí k nám obři, princezny, potulní muzikanti i bylinkové víly. Hlavně si ale užíváme radosti z letního slunce i deště a kamarádství, které nás spojuje. Příměstské tábory jsou otevřeny všem dětem ve věku 3—11 let dle typu tábora. Více informací naleznete zde.
Příměstské tábory

Komunitní centrum Stodola

Když jsme starou budovu pocházející z roku 1896, která stojí na pozemku lesního klubu Divočina, poprvé viděli, okamžitě nás napadlo, že při své velikosti může sloužit více účelům než jen jako zázemí pro náš lesní klub. Stodolu tak využíváme i jako komunitní centrum, pořádáme výtvarné, rukodělné i kulinářské kurzy nebo se zde jen tak scházíme s lidmi známými i neznámými, mladšími i staršími.
Komunitní centrum Stodola

Spolupráce a podpora

Jestli vám v srdci stále hoří plamínek dítěte a stejně jako my věříte, že společně díky dětem můžeme změnit svět k lepšímu, budeme vděčni za jakoukoliv finanční či materiální podporu.
Libovolnou finanční částku můžete zaslat na účet:
123-135490297/0100