radost v dětských očích, dobrodružství, přátelství...

...bláto, zima, sníh, slunce. Tajemství, která nám šeptají stromy a zpívají ptáci. Je to úcta jednoho k druhému. Je to smutek i štěstí, vše, co máme v sobě. Koloběh přírody i života. Místo, kde děti jsou dětmi. První zklamání i výhry. Láska k přírodě.

LMŠ Divočina je zde pro všechny malé dobrodruhy od tří let. Scházíme se ve Stodole v těsné blízkosti lesa ve staré Líšni. Učíme se jako všechny jiné děti, malujeme, tvoříme, hrajeme na hudební nástroje. Naší třídou je les a učitelem je nám všechen svět.
Lesní mateřská škola Divočina

Lesní mateřská škola Divočina

„Nejkratší cesta do vesmíru vede divočinou lesa.”
John Muir
 

Divočina je radost v dětských očích, dobrodružství, přátelství, bláto, zima, sníh, slunce. Tajemství, která nám šeptají stromy a zpívají ptáci. Je to úcta jednoho k druhému. Je to smutek i štěstí, vše, co máme v sobě. Koloběh přírody i života. Místo, kde děti jsou dětmi. První zklamání i výhry. Láska k přírodě.
Lesní mateřská škola Divočina je zde pro všechny malé dobrodruhy od tří let. Scházíme se ve Stodole v těsné blízkosti lesa ve staré Líšni. Učíme se jako všechny jiné děti, malujeme, tvoříme, hrajeme na hudební nástroje. Naší třídou je les a učitelem je nám všechen svět.

Pokud se k nám chcete přidat, prosím vyplňte elektronickou přihlášku.

Zázemí

Zázemí

Zázemí je ve Stodole - jedná se o bývalou hospodářskou budovu, která byla rekonstruována pro potřeby LMŠ.

Nachází se zde prostorná společenská místnost, kuchyňka, sociální zařízení a šatna, dvě ložnice. Stodola je vytápěna krbovými kamny. Je zde zavedena elektřina i voda.
Pedagogická koncepce

Pedagogická koncepce

Naším posláním je pravdivě provázet děti každodenním životem. Pro naši komunitní školku je důležitý individuální přístup k dětem i rodičům.
Věříme, že dítě se může rozvíjet ve své celistvosti napříč celým rokem v lůně Matky přírody.


Je pro nás důležité, aby děti dokázaly rozeznávat a tolerovat emoce mezi sebou navzájem, protože když člověk nerozumí sobě, jen těžko může rozumět světu okolo sebe. Vzhledem k tomu, že převážnou část dne trávíme v přírodě, snažíme se děti vést k úctě ke všemu, co je její součástí. Seberealizace má smysl vždy v rámci vztahů a napříč různými úrovněmi existence.
 

Naše děti


Od rodičů by mělo dítě přicházet do dětského kolektivu vymazlené, plné rodičovské lásky a něhy. My v LMŠ Divočina chceme, aby od nás odcházelo dítě, které je vyhrané, vyběhané, plné emocí, které už umí popsat a začíná s nimi vědomě pracovat. Dítě, které se nebojí smělých nápadů a je kreativní ve všech směrech. Dítě, které chápe své místo ve skupině ostatních dětí a chápe rozdílnost mezi jednotlivými dětmi, nevnímá je však jako překážku pro další interakci s nimi.


Divoké desatero


Abychom dítě mohli úspěšně doprovázet na jeho školkové cestě, pomáhají nám rituály a pravidla. 
1. Nastavujeme hranice - hranice jsou jistotou, pevnou náručí a kotvou v přístavu dětského světa
2. Respektujeme - jedinečnost dítěte, jeho potřeby a okamžité naladění
3. Jsme respektováni - dítě se učí respektovat jedinečnost jiných, jejich potřeby a okamžité naladění
4. Popisujeme emoce - uvědomění si emocí je prvním krokem k jejich zpracování
5. Pracujeme s emocemi - učíme se používat klíč k našim i cizím emocím
6. Poznáváme přirozené důsledky svých činů - dítě v bezpečí poznává co se stane, když..
7. Dáváme zpětnou vazbu - učíme se říkat věci jak pozitivní tak negativní nehodnotícím způsobem
8. Otužujeme se - tělo i ducha. Učíme se překonávat své vlastní hranice.
9. Podporujeme kreativitu - svobodnou hrou, použitím skutečných nástrojů, bořením hranic fantazie
10. Budujeme samostatnost - od samoobslužnosti až po nezávislé myšlení

Pedagogové

Eva Kotyzová

Eva Kotyzová

ředitelka
Narodila se ve staré Líšni, dětství trávila v místních lesích. Vystudovala Střední pedagogickou školu v Boskovicích obor Předškolní a mimoškolní výchova a poté pokračovala na Jihočeské univerzitě studiem učitelství biologie a tělesné výchovy. O prázdninách vedla příměstské tábory např. ZOO Brno.
10 let pracovala ve farmaceutickém průmyslu, mateřství ji znovu přivedlo k práci s dětmi v přírodě. Je matkou dvou dětí, Vincent i Lily mají nádherné zážitky z pobytu v lesní školce. 
Pracovala jako ředitelka a pedagog v nedaleké LMŠ Březina, kde v současnosti působí jako konzultant. 
Baví ji procházky lesem, hry na kytaru, líšeňský folklor, má ráda společenský ruch a opravdové životní příběhy.
Alena Wolfová

Alena Wolfová

pedagog
Pochází z Hodonínska, vždycky jí záleželo na přírodě a lidech a věděla, že by v těchto oblastem chtěla pracovat. Od malička měla ráda zvířata, vystudovala střední školu, obor Veterinářství, ale vzhledem k okolnostem se tomuto oboru nemohla věnovat. Díky svojí mamince, která dělá p. učitelku v MŠ už léta, se rozhodla začít studovat Vyšší odbornou školu pedagogickou v Litomyšli. Děti ji vždy naplňovali radostí. Díky hlídání synovců a práci s dětmi na táborech věděla, že to byl správný krok. 
Má ráda procházky v přírodě, houbaření, sport a velice si váží vztahu k přírodě a všemu živému. Preferuje aktivní životní styl. Její vášní jsou hudba, tanec a různá tvoření.
Barbora Perutková

Barbora Perutková

pedagog
Pochází z malé vesnice na Valašsku. Studovala chemii, ale díky coronaviru se dostala k intenzivnější práci s dětmi a protože ji to naplňovalo, rozhodla se změnit směr. Rok pracovala jako au-pair 4 dětí v Německu a potom začala pracovat v Lesním klubu Pecka.
Za svou lásku k přírodě a zkušenosti s výchovou dětí vděčí organizaci Junák - český skaut, kam patří už od 7 let. V rámci ní absolvovala i několik vzdělávacích kurzů. Obdivuje, kolik zážitků a emocí může zažít jenom díky přírodě, a tento pohled chce sdílet se všemi kolem sebe. Děti jsou jí příkladem v tom, jak dokážou bez předsudků přemýšlet, tvořit a objevovat svět. Chce pro ně vytvářet bezpečné prostředí, ve kterém budou mít příležitost překonávat své hranice a zažívat dobrodružství. 
Její velkou láskou je hudba - zpívání a hra na nejrůznější nástroje.
Eleni Sachinidu

Eleni Sachinidu

pedagog
Eleni dokončuje studium Učitelství pro mateřské školy na Masarykově univerzitě v Brně. Pochází z Brna, přesněji z Líšně a její kořeny sahají až do Řecka. K Divočině má vztah i skrze líšeňské lesy, ve kterých by se dalo říci, že vyrostla. Její vášní je sport, především tenis a na nedalekých kurtech hraje od útlého dětství s celou rodinou. Od 15 let se věnuje trénování tenisu dětí předškolního věku a jezdí jako vedoucí na letní a příměstské tábory. V 18 letech absolvovala akreditovaný kurz trenérství tenisu a motorických schopností dětí. Eleni není jen ze sportovní, ale také z hudební rodiny. Umí hrát na flétnu a na klavír. Ráda se učí novým věcem, vyrábí a rozvíjí kreativitu u dětí.
Lenka Vyzourková

Lenka Vyzourková

koordinátor pedagogů
Vystudovala sociální práci na vyšší odborné škole a na Teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jako sociální pracovník pracuje přes 13 let v neziskové organizaci, má zkušenost s prací v občanské poradně, pracovala také s rodiči, jejichž nezletilé děti byly umístěny mimo péči rodičů, nebo v rodině takové umístění hrozilo. Při své práci se potkávala nejen s dětmi a rodiči, ale i s pěstouny a osvojiteli, a kromě sociální práce zajišťovala hlídání svěřených i vlastních dětí pěstounům a osvojitelům. Také krátce pracovala jako hlídací teta v denní skupině. Během studentských let jezdila jako vedoucí na dětský sportovní tábor. Absolvovala kurz Respektovat a být respektován u manželů Kopřivových.

Lenka má hodně zálib a koníčků od bylinek až po lesní pedagogiku a stále zkouší nové věci. Ráda s dětmi tvoří a vyrábí, její kreativita nezná hranic.

V Divočině vede kroužek Rozmarýnky.
 
Veronika Miksová

Veronika Miksová

asistent pedagoga
Veronika pochází z Vysočiny. Vystudovala politologii a mediální studia na Karlově univerzitě v Praze. Při studiích pracovala v neziskové organizaci Barevný svět dětí pomáhající dětem  v ústavní péči a rodinám ve složitých životních situacích. K lesní pedagogice ji přivedla láska k přírodě a zkušenost jejího synka Jakuba, který v lesní školce úplně rozkvetl. Dva roky průvodcovala v lesním klubu s prvky Montessori Cestička v Praze. Absolvovala akreditovaný kurz Chůva a pravidelně se účastní kurzů ALMŠ. Je jí blízká intuitivní pedagogiku Pära Ahlboma jejímž jádrem je schopnost pedagoga vcítit se do dětské duše. Moc ráda s dětmi tvoří a poznává přírodu, která je pro ni neutuchajícím zdrojem inspirace. Mimo to píše do hudebního časopisu, miluje moderní tanec, vyrábí ručně šité kožené doplňky a ráda poznává nová místa se svou rodinou.
Kristýna Bradáčová

Kristýna Bradáčová

průvodce kroužku Divočáci
Vystudovala Bakalářský obor Péče o Životní prostředí. Její tři děti ji přivedly k zájmu o pedagogickou činnost. Prošla kurzy Vychováváme děti a rosteme s nimi Naomi Aldort, Respektovat a být respektován manželů Kopřivových, kurzem pro pedagogy volného času a několika dalšími. Od svých 15 let působí jako vedoucí nebo pomocná síla v oddílech - kmenech Ligy lesní moudrosti. Táboření, pohyb ve volné přírodě a přístup k životu prérijních indiánů je pro ni od dětství velkou inspirací. Působila jako vedoucí kroužků pro děti a rodiče s malými dětmi v rámci přírodovědných center Žabka a Trnka a několika lesních školek, má čtyřletou praxi jako průvodce v Lesních školkách. Od roku 2017 vytváří výukové programy pro školáky zaměřené na přírodu, ekologii a řemesla.

Kristýna je průvodcem dětí přírodou, zná všechny stromy a bylinky v okolí, umí upéct chleba ve vlastnoručně postavené peci a vůbec se o sebe v přírodě postarat. s respektem a úctou předává dětem své znalosti a dovednosti a především svou lásku ke všemu živému i neživému, co nás obklopuje. Svým klidem a rozvahou pomáhá udržovat vzájemný respekt mezi dětmi i dospělými a pohodovou atmosféru.
Alena Dvorská

Alena Dvorská

průvodce Divočákova pelíšku
Alena je absolventkou oboru Ekologie a ochrana životního prostředí na UPOL a pedagogického minima Učitelství ochrany životního prostředí. V průběhu studia vyučovala několik let na své domovské katedře, vedla entomologický kroužek pro děti a doučovala angličtinu. Přestože v minulosti nabyla pedagogickou praxi převážně u starších dětí a mladých dospělých, osobní rodičovská zkušenost jí otevřela cestu rovněž k menším dětem. Léta byla členkou pěveckého sboru Collegium Vocale v Olomouci, miluje vodní sporty, lesní toulky, cyklistiku, cestování a tvorbu pro radost.
"Les je mi chrámem, dětská duše školou z nejvyšších."
docházka (počet dnů v týdnu) cena (měsíční)
 5 dní 6 200 Kč
3 dny 4 800 Kč
2 dny 3 500 Kč

Docházka a cena

Lesní mateřská škola má dvě skupiny dětí. Každá skupinka má max. 16 dětí a doprovázejí ji pedagog a asistent pedagoga. Provoz Divočiny je financován ze školného a příspěvku státu. Výše školného se odvíjí od typu docházky dítěte.

Rodiče se dále na chodu školy podílí i nefinančně. Jde především o práci na společných brigádách na pozemku a v zázemí, administrativní výpomoc, fundraising, spolupráci při organizaci akcí zřizovatele.

Obědy nejsou placeny ze školného, platí se zvlášť podle ceníku dodavatele.

Další aktivity

Divoká škola

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22 NEBUDEME DIVOKOU ŠKOLU OTEVÍRAT


Naší třídou je les, učitelem je nám všechen svět a zkoušet nás bude sám život.

V lesní škole je naším posláním živit a rozdmýchávat plamínek dětské zvědavosti.

„Ten uhlík, to je jistota, že všední dny člověka neumoří, čas od času se podívá a řekne: je to dobrý, ještě hoří.“

Ročník 47, Wabi Daněk

 

Pro děti vzdělávané doma,
které mají blízko k přírodě,
které touží po partě kamarádů,
které prošly lesní školkou a rády by pokračovaly
a které mají 6 až 11 let
otevíráme DIVOKOU ŠKOLU.
Divoká škola

Divočákův pelíšek - klub pro děti a rodiče

Především pro zájemce o budoucí docházku do LMŠ Divočina, ale nejen pro ně, otevíráme dopolední kroužek pro děti od 1.53 let v doprovodu jednoho dospělého (rodiče, prarodiče…). Kroužek má za cíl děti i rodiče nenásilně uvést do prostředí lesní mateřské školy, nabídnout jim ochutnávku programu přizpůsobenou věku dětí a umožnit jim postupně přirozeně vplout do rodičovské komunity, která Divočinu tvoří.
Těšíme se na vás v DIVOČÁKOVĚ PELÍŠKU.
Divočákův pelíšek - klub pro děti a rodiče

Divočáci - kroužek pro školáky

Les, přátelství, hra...

... neodmyslitelně patří k dětství. Sezení ve školní lavici je někdy tak únavné a příroda láká k rozběhnutí. Pro děti, které se potřebují po škole vyřádit, otevíráme odpolední kroužek DIVOČÁCI.

Divočáci - kroužek pro školáky

Příměstské tábory

Ani o prázdninách se v Divočině nespí. Přicházejí k nám obři, princezny, potulní muzikanti i bylinkové víly. Hlavně si ale užíváme radosti z letního slunce i deště a kamarádství, které nás spojuje. Příměstské tábory jsou otevřeny všem dětem ve věku 411 let dle typu tábora. Více informací naleznete zde.
Příměstské tábory

Komunitní centrum Stodola

Když jsme starou budovu pocházející z roku 1896, která stojí na pozemku lesní mateřské školy Divočina, poprvé viděli, okamžitě nás napadlo, že při své velikosti může sloužit více účelům než jen jako zázemí pro náš vznikající lesní klub. Stodolu tak využíváme i jako komunitní centrum, pořádáme výtvarné, rukodělné i kulinářské kurzy nebo se zde jen tak scházíme s lidmi známými i neznámými, mladšími i staršími.
Komunitní centrum Stodola

Spolupráce a podpora

 
Logo MŽP
www.mzp.cz
Logo SFŽP ČR
www.sfzp.cz

„Tento projekt Divoká zahrada 1190700209 je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“

Jestli vám v srdci stále hoří plamínek dítěte a stejně jako my věříte, že společně díky dětem můžeme změnit svět k lepšímu, budeme vděčni za jakoukoliv finanční či materiální podporu.

Libovolnou finanční částku můžete zaslat na účet:
123-135490297/0100Nebo nám pomáhejte svými on-line nákupy. Nestojí vás to nic navíc a my dostaneme část peněz z hodnoty nákupu.