Otázky a odpovědi

 

Stravování

Jak jsou zajišťovány obědy?

Dodavatelem obědů je firma Lakšmanna s.r.o.

Jaké diety nabízíte?

Bezlepkovou, bezmléčnou, vegetariánskou, veganskou.

Dítě onemocnělo, ale oběd mám už zaplacený. Můžu si ho vyzvednout?

Ano, je však nutné oznámit to pedagogovi do 8 hodin. Dítě musí mít náhradní krabičku ve školce.

Zajišťujete i svačiny?

Svačiny zajišťují dětem rodiče.

Co je nejvhodnější na svačinu?

Jídlo, které dětem nejen chutná a dodá energii, ale také se dobře jí, bez pomocí příboru. Jídlo musí být trvanlivé. Svačiny si děti nosí v batůžku v krabičce bez dalších jednorázových obalů. V teplých dnech je vhodné přidat čerstvé ovoce a zeleninu, v zimních měsících raději sušené ovoce a ořechy. Určitě ne cukrovinky - bonbony, žvýkačky.

Jak děti dodržují pitný režim?

Do lesního klubu přicházejí děti s lahvičkou/termoskou s vodou/teplým čajem (dle ročního období). Během dne jim pedagogové pití doplňují. Určitě nedávejte dětem sladké nápoje, jelikož lákají vosy a včely. Přislazování čajů v zimním období problém není.

 

Pedagogika - školka

 

Jaký je harmonogram dne?
 • Od 7.30 do 8.30 příchod dětí do školky. Během této doby jeden pedagog vede aktivitu podle svého výběru (práce se dřevem, výtvarné činnosti, pohybové hry...).
 • 9.00 svolávání obou skupinek
 • 9.10 – 10.00 ranní kruh, dopolední svačina
 • 10.00 – 11.30 pobyt v přírodě
 • 11.30 – 12.00 návrat do zázemí
 • 12.00 – 13.00 oběd
 • 13.00 – 14.00 odpočinek / předškoláci se věnují předškolní přípravě
 • 14.15 – 14.45 kroužky
 • 15.00 – 15.30 čas na svačinku
 • 15.30 – 16.30 volná hra
Kolik je pedagogů na jednu skupinu?

Na 8 dětí je vždy jeden pedagog; máme dvě skupiny po 16 dětech, tedy na jednu skupinu připadají dva pedagogové.

Jak pracujete s projevy agrese u dětí?

Máme zpracovaný pedagogický postup, jímž se pedagogové řídí. Důležité je zastavit agresi, zjistit příčinu či spouštěč. Při déletrvajících projevech spolupracujeme s odborníky za součinnosti rodiny.

Dítě pokaždé při ranním předávání pláče a nechce se odloučit od rodiče. Jak s touto situací pracujete?

Je to individuální. V první řadě jde o to, zda je sám rodič připravený na odloučení a zda má v prostředí školky důvěru. Pokud ne, je zbytečné podnikat jakékoli kroky. Proč? Protože pokud si není jistý rodič, dítě to vnímá a též získává pocit nejistoty. Vrcholně nepříjemná je situace, kdy berete dítě rodiči z rukou, přičemž víte, že na tento krok není připravený ani jeden z nich.

Rodičům vždy říkám: „Pokud budete připravení na odloučení a budete potřebovat moji pomoc, řekněte mi.”

Pedagog by měl vnímat samotný příchod dítěte s rodičem a sledovat, jak to probíhá, popřípadě se rodiče na nějaké detaily zeptat.

INFORMACE JSOU DŮLEŽITÉ! Dítě nespalo dobře. Bolí ho bříško. Pohádali jsme se před odchodem. A podobně.

Vyskytuje-li se ranní pláč každý den, je důležité to sledovat a dávat rodičům zpětnou vazbu v tentýž den (hodinku po odloučení, popis při předávaní dítěte). Některé děti to tak mají, ale pět minut na to ani nevědí, že plakaly.

Dochází-li k tomu opakovaně, je dobré nastavit si společný rituál/dohodu (pedagog – dítě – rodič) a vytvořit si jistý návyk. Ze zkušeností vím, že čím déle s takovým dítětem rodič ve školce trpí, tím náročnější to bývá pro všechny tři strany. Je důležité komunikovat a přistupovat k dítěti a rodičům otevřeně a citlivě.

Jaké máte kroužky?

Momentálně máme flétnu, dramatický, muzicírování, řemesla, receptář, koumáci - rozvoj předmatematické představivosti, sportovní. Kroužky průběžně obměňujeme.

Jak zajišťujete kvalitu pedagogické práce? 

Pedagogové se pravidelně vzdělávají v daném oboru. Dále se účastní supervizí za přítomnosti psychologa nebo speciálního pedagoga.

Spolupracujete i s jinými odborníky?

Ano, spolupracujeme se speciálním pedagogem, složitější situace řešíme s pedagogicko-psychologickou poradnou.

Jak je zajišťována předškolní příprava?

Předškolní přípravu zaštiťuje zkušený speciální pedagog vyškolený pro předškolní přípravu. Předškolní příprava probíhá v určený čas jedno odpoledne v týdnu a v průběhu denních činností dle možností dětí. Děti mají své portfolio prací a na základě diagnostiky se volí činnosti, které se dětem nabízejí. Pracujeme se souborem didaktických pomůcek Klokanův kufr. 

S jakými materiály nejčastěji pracujete?

Ve školce se snažíme využívat to, co příroda nabízí. Takže přírodniny: kámen, dřevo, hlína, voda, části rostlin, ulity atd. Důležité je pro nás i to, z jakých materiálů a látek jsou vyrobené pomůcky (pastelky, lepidla, voskovky, provázky aj.), které využíváme. Měly by být ekologicky rozložitelné (minimalizovat lepicí pásku, raději využít provázek, plastové korálky, dráty, flitry a další).

V rámci recyklace a upcyklace a z důvodu výchovy dětí k udržitelnosti a ekologii pracujeme i s jinými materiály než přírodninami.

Můžu s vámi společně s dítětem strávit jeden den, abychom zjistili, je-li i školka pro nás vhodná?

Nejlepší je chodit do našeho klubíku Divočákův Pelíšek pro rodiče s dětmi ve věku 2-3 roky a následně do kroužku Liščata, díky kterým dítě plynule přejde do školkového prostředí. Poslední srpnovou neděli se dítě před zahájením předškolní docházky společně s rodičem účastní Adaptačního dne, kdy si prožijí a vyzkouší a prožijí společně se dvěma pedagogy a dalšími novými dětmi a rodiči celý školkový den. Na základě individuální domluvy je dále možný následující postup:
1. den – rodič může s dítětem zůstat ve školce do oběda, potom spolu odejdou domů.
2. den – rodič zůstává v zázemí a čeká na příchod dítěte z terénu. Poté spolu buď odejdou domů, nebo dítě zůstane ve školce na oběd a odpočinek bez rodiče.
3. den – rodič zůstává s dítětem na ranní kruh, po kterém odejde domů.


Provoz školky

 

Jaká je provozní doba?

Provozní doba je od 7:30 do 16:30.

Nestíhám vyzvednout dítě včas. Co mám dělat?

Kontaktujete pedagoga, který má ten den službu. Pokud nezvedá telefon, kontaktujete hlavního pedagoga.

Kdo může vyzvedávat děti?

Děti mohou vyzvedávat zákonní zástupci a osoby, které budou mít pověření, jenž je součástí přihlášky.

Máte otevřeno během školních prázdnin?

Školka je v provozu o školních podzimních a pololetních prázdninách. Během jarních, letních a vánočních prázdnin je zavřená. O letních prázdninách organizujeme příměstské tábory.

Co mám obléct dítěti, aby se cítilo pohodlně?

Doporučené vybavení do lesní školky najdete v tomto dokumentu.

Jak je zajištěna hygiena dětí?

V zázemí máme k dispozici vodu a mýdlo, v lékárničce dezinfekční prostředky. V terénu má s sebou pedagog vodu, dezinfekční gel. 

Co kromě členského příspěvku musím hradit?

Pololetní příspěvek na kulturní fond.

Proč jsou brigády povinné?

Jedná se o školku založenou lidmi, které spojuje společný příběh a hodnoty. Věříme, že během brigád dochází k propojení příjemného s užitečným :-). Utužují se vztahy a člověk má prostor na popovídání si, která během klasického provozu není možné. Samozřejmě, že nám také záleží na tom, v jakém prostředí děti vyrůstají.

Je možná sleva na sourozence?

Slevu na sourozence neposkytujeme.

Pedagogika – škola

 

Jaký je harmonogram dne?
 • 9.00 až 9.30 příchod dětí
 • 9.30 až 10.00 aklimatizace dětí, volná hra, příprava
 • 10.00 až 11.45 pobyt v terénu (za velmi nepříznivého počasí využíváme zázemí)
 • V průběhu dopoledne probíhá společný kruh a částečně řízený program.
 • 12.:00 až 13.00 oběd a odpočinek u knížek
 • 13.00 až 14.00 práce s knihami a pomůckami
 • 14.00 až 15.00 volná hra, samostatná práce, dokončování započatých činností, krátký závěrečný kruh
Jaký je počet dětí ve skupině? 

Maximální počet je 10 dětí.

S jakými materiály nejčastěji pracujete? 

Pracujeme s přírodními materiály, nejčastěji s těmi, které najdeme v lese. V rámci recyklace někdy používáme i materiály umělé. V zázemí využíváme i papír, někdy učebnice, když o ně děti projeví zájem. Ale vše s mírou, nefandíme plýtvání. Jedním z našich cílů je vytvořit pro školu malou knihovničku se zajímavými knížkami.

Jezdíte na výlety?

Na výlety jezdíme pravidelně minimálně jednou za dva měsíce.

Co se děti učí? 

Děti si v naší škole zejména prohlubují sociální dovednosti. V tom vidíme hlavní význam pobytu dítěte mezi ostatními dětmi. Pobyt v přírodě umožňuje dětem zlepšit si fyzickou kondici a hrubou motoriku. Kromě toho se děti učí všemu, o co pro jeví zájem, s pomocí pedagoga získávají informace, které potřebují. Mají možnost např. vypracovat projekty pro ostatní na téma, které je zajímá. V rámci řízeného programu se zaměřujeme na poznávání přírody kolem nás, jednoduchá řemesla, dovednosti důležité pro praktický život jako například vaření a uklízení, to vše prokládáme prvky z matematiky, českého jazyka a historie.

Jaké pedagogické metody používáte?

Pro děti je přirozené učit se hrou, letos si budeme hrát například na pralidi.
K učení přistupujeme jako k činnosti zábavné a dobrovolné, často naprosto samovolné.
Děti necháváme dělat věci doopravdy, i když je ještě úplně neumí. Např. nakupujeme, vaříme či používáme skutečné nářadí.
Pracujeme s chybou jako s lidskou přirozeností a příležitostí pro osobní růst.
Neznámkujeme, snažíme se vést děti k tomu, aby samy dokázaly poznat, co už umí a co jim dělá potíže.
Necháváme se inspirovat přírodními cykly a děním v krajině kolem sebe.
Doplňkově používáme Montessori pomůcky.
Děti aktivně zapojujeme do organizace školy.
Nepravidelně zařazujeme projektovou činnost.
Pro každé dítě průběžně tvoříme portfolio.
Necháváme prostor pro improvizaci.

Můžu s vámi společně s dítětem strávit jeden den, abychom zjistili, je-li škola pro nás vhodná?

Samozřejmě můžete, je důležité se dopředu domluvit a ujasnit si, jaké máte představy.
 

Provoz školy

 

Jaká je provozní doba?

Předání dětí probíhá od 9.00 do 9.30 , končíme v 15.00. Pokud byste si dlouhodobě potřebovali vyzvedávat dítě později, doporučujeme využít kroužek Divočáci, který na Školu plynule navazuje.

Nestíhám vyzvednout dítě včas. Co mám dělat?

Pokud se jedná o dlouhodobou záležitost, doporučujeme přihlásit dítě do Divočáků. Můžete si tak pro něj přijít až v 17.00. Jinak je vaší povinností vyzvednout dítě včas. Pokud se stane něco neočekávaného, volejte vždy co nejdříve pedagogovi, případně koordinátorce.

Kdo může vyzvedávat děti? 

Děti mohou vyzvedávat zákonní zástupci a osoby, které budou mít pověření, jenž je součástí přihlášky.

Jak je zajištěna hygiena dětí? 

V zázemí máme k dispozici vodu a mýdlo, v lékárničce dezinfekční prostředky. V terénu má s sebou pedagog vodu, toaletní papír a dezinfekční gel. Drobná poranění ihned ošetřujeme.

Co kromě členského příspěvku musím hradit? 

Pololetní příspěvek na pracovní pomůcky ve výši 500 Kč.
 

Divočáci

 

Pro koho je kroužek určen?

Pro školní děti od 9 do 13 let.

Dítě nikdy nechodilo do lesní školky, může chodit do Divočáků?

Samozřejmě může. Každé dítě je především dítě a ze zkušenosti víme, že pohyb ve volné přírodě si rychle osvojí, i když na něj není zvyklé. Všemu, co bude potřeba, se společně naučíme.

Co si má dítě vzít s sebou?

Vhodné oblečení a obuv, při možnosti deště pláštěnku, zápisník a tužku, láhev s vodou, případně svačinu (ne sladkosti).

Co si má dítě obléct?

Oblečení vhodné do přírody, které si může zašpinit. Nedoporučujeme nic drahého, není třeba mít perfektní outdoorové vybavení, za dvě hodiny venku jeho výhody dítě nepocítí a je možné, že si je při hrách rychle zničí. Boty do přírody dle počasí, za mokra je výhodou nepromokavá obuv a plátěnka.

Nestíhám vyzvednout dítě včas. Co mám dělat? 

Volejte vždy co nejdříve pedagogovi, případně koordinátorce.

Může dítě chodit z Divočáků samo domů?

Ano, může, ale pouze v případě, když rodič dopředu podepíše a odevzdá pedagogovi potvrzení se souhlasem.
 

Divočákův pelíšek

 

Pro koho je klubík určen?

Pro děti ve věku 2-3 roky s doprovodem jednoho z rodičů nebo prarodičů. Pelíšek je ideálním místem k rozkoukání a seznámení se s lesní mateřskou školou a k případnému následnému vplutí dítěte do LMŠ s celodenní docházkou.

Co si mám vzít s sebou?

Pití a svačinu pro sebe i dítě. Pro dítě ideálně batůžek s lahvičkou/termoskou s vodou/čajem, svačinou (ne sladkosti).

Co si má dítě obléknout?

Oblečení a obuv pro pobyt venku dle aktuálního počasí. Nepromokavé boty a svrchní vrstva oblečení (pro dítě ideální pogumovaný komplet) jsou při pobytu dítěte i dospělého venku v dešti či po dešti nezbytné.

S jakými materiály pracujete?

Upřednostňujeme přírodní materiály. Nicméně v rámci recyclingu a upcyclingu někdy pracujeme i s jinými materiály. Seznamujeme tak děti s ekologickou výchovou a udržitelností.

Onemocnělo mi dítě, může místo mě jít kamarádka? 

Ano. Je důležité, aby byla seznámena s tím, jak to v klubíku chodí.