divokaskola-1.png

 

pro školní rok 2022/23 nebudeme Divokou Školu otEvírat


Naší třídou je les, učitelem je nám všechen svět a zkoušet nás bude sám život.

Lesní Divoká škola je prostorem pro rozvoj, vnitřní motivaci, naslouchání a vlastní kreativitu.
 

Pro děti vzdělávané doma,
které mají blízko k přírodě,
které touží po partě kamarádů,
které prošly lesní školkou a rády by pokračovaly
a které mají 6 až 11 let.
 

Kdy a kde:

Každý čtvrtek od 9.00 do 15.00 v prostorách lesního klubu DIVOČINA
 

Cena:

---
 

Jak se přihlásit:

Pokud byste s námi rádi objevovali svět, prosím vyplňte elektronickou přihlášku.
Máte-li otázky, můžete nás kontaktovat emailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

Pedagogický koncept:

Vztah jako základ veškeré pedagogiky. Mezilidské vztahy jsou tématem, které nás provázejí celý život. Je to něco, co v dobách třeba před 100 lety fungovalo na základě tradice a hierarchie. Dnes chceme vztahy budovat, rozvíjet a žít v nich – musí tedy být živé.. A to je něco nového, můžeme se učit, jak to funguje, a to je výzva!

Prožitek reálného světa. Jen odtud může pramenit schopnost reálného úsudku, jen odtud může pramenit schopnost rozlišit pravdu a lež, podstatné od nepodstatného. Kompetence, kterou v digitální době potřebujeme.
 

 

Jak se u nás děti učí:

Děti se u nás učí vlastním prožitkem. Učí se o přírodě, o sobě, a o vztazích k druhým lidem.
Děti se učí v průběhu her, čtení a dramatizace příběhů - učí se základům matematiky, řečového projevu.
Děti se učí uměleckému vyjádření - s pomocí barev se zabydlují v uměleckém procesu, který dává každému svobodu vyjádření, jistotu pramene kreativity a také zkušenost v estetickém cítění. Také si cvičí grafomotoriku.
Děti se učí o sobě a o světě také při ručních řemeslných pracech - práce s nástroji a materiálem jim dává naživo poznat, jak svět reálně funguje.
V případě zájmu dětí řešíme i abstraktní úkoly.
Děti se učí pod vedením zkušeného pedagoga, který vždy hledá cestu ke konkrétnímu dítěti. Pomáhá také dítěti nalézat vnitřní motivaci k výkonům, ale i k láskyplnému chování a spolupráci.
Pedagog se také učí, je to vzájemný proces obohacování lidských bytostí. Proto nás škola plní nadšením!

Hry: volná hra, Respektující hra, drobné hry v lese, deskovky
Dlouhodobější projekty: Od zrna k chlebu. Jak vzniká oděv.
Výroba: Orfových rytmických nástrojů. Nitěné vzory. Vaření venku. Stavba doupěte.
Umělecká práce: malování akvarelem Stockmar, modelování
Práce s rizikem – zacházení s nožem, sekyrkou, ohněm, lana, houpačky, vedení k samostatnosti a zodpovědnosti
Výlety: za kulturou i sportem